Újabb állomáshoz érkezett szakértőink közreműködésével a Körforgásos gazdaság a családokban-projekt

Egyre többet találkozunk a lineáris gazdaságot felváltó körforgásos gazdaság szemlélettel. Az elmélet már egyre szélsesebb körben ismert, a gyakorlati megvalósítás ettől elmarad. A Family Circle európai össezfogásban született projekt ennek segítését tűzte ki célul, a családokban. A Fenntartható Vendéglátás Kiválósági Központ két kutatója segíti a magyar partner kérésére önkéntes szakértőként ezt a munkát.

A körkörös gazdaságmodell jelentős tényezői a fogyasztók. A közösségi média robbantásával és az egyre szélesebb körben alkalmazott online tevékenység segíthet abban, hogy ezen a területen változás történjen. Fogyasztói figyelemfelhívó és oktatási programokra van szükség, amelyek nemzeti és nemzetközi jelentőségű kérdésekkel foglalkoznak, növelik a tudatosságot. A családok oktatása – akik minden változás magját képezhetik az oktatási intézmények mellett – egész Európában kulcsfontosságú eleme a körkörös gazdaság fokozatos összehangolásának és hatékonyságának növelésében. Ez a Family Circle projekt fő célja. A hatékony családi tanulás megköveteli, hogy a család különböző korosztályait figyelembe vegyék a javasolt tananyagok tervezésekor. A projektben a partnerek szándéka, hogy forrásokat hozzanak létre négy különböző alcsoporthoz, 6 és 12 év közötti gyerekeknek képregényt különböző témákban, 13 és 16 év közötti tinédzsereknek egy sor kihíváson alapuló oktatási erőforrást tartalmazó anyagot, feladatokat bevezető és középszinten, 17–25 éves fiatal felnőttek számára az ún. WebQuestek haladó és szakértői szintre való továbbfejlesztett változatát, még több egyéni feladattal, kihívásokkal, a szülőket és nagyszülőket workshop-alapú, csoportos tanulási gyakorlatok sorozatával segítik.

A Family Circle Team a helyzetre való tekintettel három napos virtuális tréning keretében találkozott novemberben. Mind a nyolc partner ország csapata bövült két tréningen résztvevővel, akik majd a saját országukban tartanak tréningeket. A partnerek úgy vélik, hogy ez az oktatási program csak akkor lehet hosszú távon sikeres, ha a felnőttképzésben részt vevő oktatók készségeit is fejlesztik annak érdekében, hogy képesek legyenek a bemutatott oktatási anyagok fejlesztésére saját környezetükben, a projekt által nyúkjtott nyílt forrású oktatási anyagokra építve. Ehhez egy platform is készül, ami regisztráció után mindenki számára elérhető lesz a résztvevő országok anyanyelvén is.

Az angliai partner által szervezett nagy sikerű rendezvényes a magyar félt Erdélyi Éva és Karakasné Morvay Klára önkéntes szakértők képviselték, akik a körforgásos gazdasággal elméletben is foglalkoznak kutatásaik során és a gyakorlatban is alkalmazzák, emellett módszertani segítséget tudtak nyújtani a résztvevőknek.

A virtuális tréningen a portugál partner bemutatta a képregényeket, Erdélyi Éva a két korosztálynak, négy szinten, 16 témában készült WebQuest-ek alkalmazását mutatta be interaktívan egy választott példán keresztül, a fenntarthatósággal kapcsolatos mindennapi döntésekről. A többiek a workshopok és csoportos tanulási feladatok, valamint a szülők, nagyszülők, nevelők, tanárok számára készült feladatlapokat, képzési programokat, óraterveket ismertették.

A WebQuest technika egy kutatás alapú tanulási módszer, mely során kiscsoportos vagy egyéni munkával oldhatók meg feladatok, a tanár, tréner által megadott témával kapcsolatban, és internetes források segítségével, azokat bővítve, meghatározott szempontok mentén haladva. Ez a fajta feladatmegoldás nagy segítség lehet a különböző kompetenciák fejlesztésében, illetve felkeltheti nagymértékben a diákok érdeklődését, hiszen aktívan vesznek benne részt és szórakoztató, interneten való kereséssel történő kutatómunkát végeznek, közben az új ismereteket saját erőfeszítéseik árán bővítik, közben a tanulást az együttműködésük is erősíti.

A módszer az elméleti alapok, szakmai koncepció felfedezésével indítja az interneten felfedező útra a fiatalokat, megsimerve a megbízható forrásokat, az egyszerűbbtől az összetettebb feladatokon keresztül. Ezt a módszert az egyetemen is sikerrel alkalmazzuk, meghatározva a rövidebb vagy akár egész féléves feladat vázát, amit a diákok töltenek meg tartalommal. A tréning is így zajlott, a résztvevők bevonásával. A trénerek felfedezték, hogy szerepük a hagyományoshoz képest megváltozik, a diákok élvezni fogják, motivációjuk nő. Az IKT környezetben létrejött ún. kollaboratív tanulás megvalósulásával egyéni illetve csoportos produktumok jöhetnek létre. A virtuális tréningek végén a partnerek áttekintették a workshopterveket, valamint a tréningprogram kézikönyvét a résztvevők, amelyek az e-learning felületre felkerülnek, a képzett trénerek pedig az esemény harmadik napján kisebb workshopok keretében minden partnerországban kipróbálták a tanultakat.

Kategória: Hírek és események | A közvetlen link.