A Fenntartható Vendéglátás Kiválósági Központ tevékenységébe bevont kutató hallgatók mutatták be eredményeiket

A Fenntartható Vendéglátás Kiválósági Központ kutatói és a kar oktatói biztatják a hallgatókat arra, hogy fenntarthatósággal, tudatossággal, különböző felelős gazdasági tevékenységgel kapcsolatos témákat válasszanak. A hallgatók kreativitásának és érdeklődésének köszönhetően fenntarthatósággal kapcsolatos témákban több kutatás zajlik, azokból tanulmányok is születtek.

A 2020. novemberben online rendezett BGE Tudományos Diákköri Konferencián számos tudományos eredményt mutattak be hallgatóink a fenntartható oktatás, munkaerőpiac, valamint a kettő kapcsolata témakörben is, szervezeti fenntarthatóságról, a táplálkozás és egészségkockázat kapcsolatáról, de többen elemezték a fenntartható fogyasztói magatartást más szempontból is, valamint a járványhelyzet hozta változásokat a kereskedelemben és a turizmusban, a fogyasztói döntési folyamatokra való hatását, megjelent a témák között az okos közlekedés is. A végzős hallgatók szakdolgozat témáiban is jelentős szerepet játszanak a fenntarthatósággal kapcsolatos elemzések.

A TDK-konferencia Környezetgazdaságtan tagozatában például Varannai Nóra mutatta be tanulmányát A légi közlekedés és a turizmus, az ágazat résztvevőinek környezetvédelmi törekvéseivel kapcsolatban címmel (konzulense: Dr. habil. Remenyik Bulcsú), az 1. díjat Ibrahim Asadov hallgató nyerte el Ecotourism in Shahdag National Park of Azerbaijan: Opportunities, challenges and population’s viewpoint of ecotourism című dolgozatával (konzulense: Erdélyi Éva).

A fenntartható fejlődés a turizmusban és a vendéglátásban több témán keresztül is feldolgozásra került magyar és külföldi hallgatóink körében. Turcsik Adrienn 2. díjas dolgozatának címe Az élelmiszer-pazarlás csökkentésének lehetőségei a szállodaiparban, különös tekintettel az élelmiszer-adományozásra (konzulens: Karakasné Dr. Morvay Klára), Kemény Kitti az Új Nemeti Tehetség Program keretében elnyert pályázata volt a Fenntartható megoldások iránti kereslet és kínálat a rendezvényszervezés világában (konzulens: Karakasné Dr. Morvay Klára), aki munkáját a Kutató hallgatók szekcióban mutatta be.

A hallgatói tudományos műhelyek tagja Chang Songling is. A Tudományos Diákköri Konferencián különdíjat nyert How do eco-friendly human resource management practices effect staff behavior in hotels című munkájával (konzulensek: Erdélyi Éva, Szalók Csilla), amit a 2020 november 12-én a BGE Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezett Future Shaping Science for Sustainability Konferencia, Leveraging Sustainability awareness and knowledge szekciójában is előadott.

A kutatás, amelyet az Accor-szállodalánccal való együttműködés keretében folytat a hallgató, azt boncolgatja, hogy hogyan hat a környezetbarát humánerősorrás-menedzsment a szállodai alkalmazottakra. A kutatás során szállodai alkalmazottakkal készült felmérés, a tanulmány a társadalmi felelősségvállalásra is összpontosít és a jó gyakorlatok bemutatására, a hatékony akciótervekre, tréningekre, fejlesztési lehetőségekre, a szervezeti fenntarthatóságra és a versenyképességre. Az előadás a járványhelyzet utáni újrakezdéssel is foglalkozott.

A korábban bemutatott kutatási eredményeket Bal Damla végzett hallgatónk és témavezetője Erdélyi Éva a Leadership, Innovation, Management and Economics Integrated Politics of Research konferencia válogatott tanulmányai között jelent meg The Role of Push and Pull Motivations in Branding For Rural Tourism: Lake Tisza Complex Project című munkája a Balkán Közgazdászai és Menedzserei Egyesület (UDEKOM) gondozásában.

A tanulmány belföldi turisták motivációját elemzi Magyarországon, és elemzi jelentőségét a Tisza-tavi régió brandépítésében, ami a látogatók döntését befolyásolja. A kutatás keretében a Tisza-tó fejlesztési projekt jobb megismerésének érdekében interjú készült, és további interjúk a helyszíni megfigyelés mellett a jelenlegi Tisza-tó márkakép bemutatására. A motivációs tényezők feltérképezését kérdőíves felmérés és statisztikai módszerek alkalmazása tette lehetővé. A komplex elemzés eredményeképpen a Tisza-tó márkakép fejlesztéséhez születtek javaslatok.

Kategória: Hírek és események | A közvetlen link.