Kutatások, konferenciák

A Fenntartható Vendéglátás Kiválósági Központ élelmiszerpazarlás és környezetterhelés-mérés témájú projektjei keretében Karakasné dr. Morvay Klára és Dr. Erdélyi Éva kutatók önálló és közös eredményeinek, valamint hallgatókkal való együttműködés által született tudományos munkák publikálására került sor, a fentiek mellett a fenntartható turizmus témakörében is.

Az idei International Case Studies for Hospitality, Tourism and Event Management Students and Trainees könyvben (szerk. Ineson et al.) Karakasné dr. Morvay Klára tanulmánya kapott helyet, Prevention of Food Waste from Buffet Service címmel.

A IV. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia alkalmából készült tanulmánykötben jelent meg tudományos munkája Karakasné dr. Morvay Klára és Dr. Erdélyi Éva kutatásvezetőknek, melynek címe Az élelmiszer mint veszélyes hulladék. Az élelmiszer-hulladék keletkezésének okai és hatékonyabb kezelésének lehetőségei kerültek bemutatásra, ami rendkívül fontos a fenntartható vendéglátás szemléletének erősítésében, hiszen az élelmiszer-hulladék több mint 30%-a a feldolgozóiparban és a vendéglátóiparban keletkezik. A hulladékhierarchia lépcsőfokai mentén érdemes végigkövetni, hogy mit tehetünk a megelőzés, a rászorulóknak való adományozás, az állati takarmányozásra való hasznosítás, az ipari felhasználásra való átirányítás, vagy a bioüzemanyag-felhasználás és komposztálás területén, hogy a deponálást a minimálisra csökkenthessük. Ezt mutatja be a tanulmány, illetve felhívja a figyelmet arra, hogy ezeknek a lépéseknek a megvalósítása gyakran akadályokba ütközik. Vannak azonban jó gyakorlatokat is, például a fejlett technológiának és információs társadalomnak köszönhetően, amivel élni kell.

Kemény Kitti alapképzéses hallgató és Karakasné dr. Morvay Klára közös munkája is ebben az idei kötetben kapott helyet, A fenntartható megoldások iránti kereslet és kínálat változása a rendezvényszervezésben címmel. A tanulmány kiemeli, hogy a klímaváltozás és a környezetszennyezés megfékezése iránti törekvésekben való részvétel minden gazdasági szereplő kötelessége. Egy rendezvény lebonyolítása számos erőforrást igényel, amelyek nagy része rendkívül megterhelő a környezet számára. Magyarországi viszonylatban is több millió ember vesz részt évente különféle eseményeken, és köztudott, hogy az utazás és szórakozás alkalmával az emberek sokkal több erőforrást használnak fel, mint a mindennapok során. A tudósok már egy ideje kongatják a vészharangot, hogy gyökeres változásokat kell eszközölnünk annak érdekében, hogy élhető legyen a bolygó a jövő nemzedékek számára is. Mit tehet a rendezvényszervező szakma azért, hogy az adott esemény ökológiai lábnyoma csökkenjen? Mennyire figyelnek oda a megbízók, hogy a rendezvényeik ne legyenek káros hatással a környezetre? Mitől válik fenntarthatóvá egy rendezvény? Elég egy kis odafigyelés vagy jelentős költségnövekedéssel is jár mindez? Többek között ezekre a kérdésekre adja meg a választ a kutatás eredménye.

Már lassan hagyomány, hogy hallgatóink is részt vesznek ezen a nemzetközi konferencián. Karakasné dr. Morvay Klára egy másik hallgatónkkal, Barcsay Viviennel foglalta össze eredményeit a tavalyi kötetben How Sustainability Meets Luxury in Hotel Event címmel.

A Merj Innovatívan! Tehetségorientáló Klub (MITO Klub) hallgatói kutatócsoport két tagja jelentet meg tanulmányt Dr. Erdélyi Éva mentorálásával a Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era című nemzetközi tematikus monográfiakötetben, kiadója az Association of Economists and Managers of the Balkans. A fenntartható turizmus témakörben írt egyik könyvfejezet Bal Damla kutató-hallgató nevéhez fűződik, címe: Understanding the relationship between push and pull travel motivations and destination brand image. Ebben a munkában a desztinációválasztás során figyelembe vehető tényezők szerepét vizsgálják a szerzők a döntés különböző fázisaiban. Az utazás tervezésekor a belső és külső motiváció gyakran az egyének érzésein alapul, és napjainkban egyre inkább a jövőtudatosság, fenntarthatósági szempontok is szerepet kapnak. A döntési folyamat fókuszában van a márkakép, melynek kialakulásában a mai technológiák és kommunikációs lehetőségek is szerepet játszanak. A tanulmány javaslatot tesz arra, hogyan építhető fel a márkakép modellje, amelyet egyes úticélok marketingszervezete alkalmazhat, befolyásolva a turistákat döntésük folyamatának különböző fázisaiban.

Ugyanebben a könyvben kapott helyet Kisiangani Rodgers Isaac mesterképzéses hallgatónk közös munkája mentorával, Dr. Erdélyi Évával Climate friendly urban tourism, Case of Hungary címmel. A könyvfejezet öt kiválasztott magyarországi város: Budapest, Pécs, Szeged, Debrecen, Győr esetében elemzi a fenntarthatósági szempontok érvénysülését a városstratégiában, fejlesztési projektekben. A környezeti, szociális, kulturális, jogi, gazdasági és technológiai tényezők összhangjának megteremtése komoly feladat, ezek a dimenziók mind szerepet játszanak a városok turizmusfejlesztésében is. A tanulmány a városok fejlesztési stratégiáját, környezeti integritását elemzi; a zöldövezetek növekedése, az okosközlekedés lehetőségei, a turisztikai termékek sokszínűsége mellett a turisztikai csomagok újjászervezését, az utazásszervezés újításai mellett további lehetőségeket is feltárva. Az említett szempontok jelennek meg a városok rangsorolásában, amely a kutatáshoz való kiválasztásuk alapjául is szolgált.

A napokban jelent meg a X. Nemzetközi Turizmus Konferencia Multidiszciplinaritás a turizmusban című tanulmánykötete. A kötetben Dr. Erdélyi Éva és Karakasné dr. Morvay Klára Győrben bemutatott előadásának anyaga kapott helyet, címe Az élelmiszerhulladék alakulásának elemzése egy szállodacsoport példáján keresztül.

Szakirodalmi adatok szerint az Európai Unió körülbelül 88 millió tonna élelmiszer-hulladékot termel évente és a vendéglátóiparban keletkezik a kidobott élelmiszerek 12%-a, figyelembe véve az éttermek, szállodák, rendezvényszervezők és az intézményi vendéglátók adatait is. Sajnos az élelmiszerfelesleg megsemmisítésével keletkező káros kibocsátás is hozzájárul a klímaváltozáshoz, így az élelmiszer-hulladék mennyiségének csökkentésével enyhíteni lehetne az éghajlatváltozás hatásait. Annak érdekében, hogy az élelmiszerpazarlás problémájára gyakorlatias megoldások születhessenek, kihagyhatatlan lépés a hulladék keletkezési helyének, okának, nagyságrendjének és összetételének analitikus vizsgálata.

Kutatóink küldetésüknek érzik összegyűjteni és bemutatni a jó gyakorlatokat, hogy egymástól is tanulhassanak a vendéglátó szektor szereplői. A tanulmány egy nemzetközi szállodacsoport Magyarországon található szállodáinak éves adatait vizsgálja. Figyelemre méltó, hogy itt – fenntarthatósági stratégiájuknak köszönhetően – a megfigyelések és az élelmiszer-hulladék mérése napi rendszerességgel történik. Az élelmiszer-hulladék kezelésében, csökkentésében számos, az egyes szállodáik adottságaihoz igazodó gyakorlat alkalmazásával jelentős eredményeket ér el a szállodacsoport. A rendelkezésre álló adatok statisztikai vizsgálata választ ad például arra a kérdésre, hogy vajon a szállodai F&B-tevékenység mely pontján keletkezik a legtöbb hulladék, van-e összefüggés a szálloda színvonala és a pazarlás között, illetve a hét napjai vagy a szezonalitás milyen mértékben befolyásolja a food waste paramétereit.

Kategória: Hírek és események | A közvetlen link.