Fenntarthatóság szemlélete a hazai vendéglátóiparban

A BGE KVIK Kiválósági Központ keretein belül megvalósuló kutatás a hazai és nemzetközi kutatások között is újszerű megvilágításban vizsgálja a magyarországi vendéglátó vállalkozásokat. Napjainkban az üzleti vállalkozásoknak egyre inkább figyelembe kell venniük a működésükből adódó környezeti terhelés csökkentésének, és az üzlet helyi társadalmi szintekbe való beágyazódásának, valamint békés egymás mellett élésnek a lehetőségeit.

Ennek megfelelően a környezeti és társadalmi fenntarthatóság szempontrendszere és kulcsproblémái eddig ritkán vagy egyáltalán nem tapasztalt kihívásokkal állították szembe a növekedésorientált üzleti vállalkozásokat. Kérdésessé vált, hogy maradéktalanul érvényesíthető-e a fenntarthatóság szemlélete a jövedelmezőség, a megtérülés és az expanzió tükrében. A kutatás alapvető célkitűzése, hogy választ adjon arra, vajon a fenntarthatóság környezetei és társadalmi szempontjai közül melyek érvényesíthetők a hazai vendéglátásban? Valamint hogyan jellemezhető a fenntartható szemlélet, az üzleti folyamatok és a vállalati célok és küldetések kapcsolata?

A kutatási kérdések empirikus adatgyűjtésen alapuló kvantitatív és mélyebb összefüggésekre irányuló kvalitatív módszerekkel válaszolhatók meg. A balanced scorecard dimenzióin keresztül kerül modellezésre az üzleti célok, a fogyasztói perspektíva, a pénzügyi háttér, az üzleti folyamatok és az üzleti fejlődés fenntarthatósággal alkotott viszonyrendszere. A statisztikai módszerekkel levont következtetéseket kvalitatív vizsgálatok támasztják alá. A célcsoportot budapesti elhelyezkedésű, melegkonyhával rendelkező vendéglátó üzletek képezik. Hosszútávú cél azonban egy országos vizsgálatra kiterjeszthető módszer kidolgozása.

A kutatás eredményei által várható annak megerősítése, hogy azoknak a vállalkozásoknak az esetében, amelyek számára hosszú távon meghatározó szerepet játszanak a nem pénzügyi célok, az értékteremtés és a felelősségvállalás, inkább megvalósul a környezeti és társadalmi fenntarthatóság.

A kutatásban részt vevők: Dr. Fekete-Frojimovics Zsófia PhD, Debreceni János

Kategória: Kutatási projektek | A közvetlen link.