A karbonlábnyom-számítás a vendéglátásban – környezetterhelés-mérés és a csökkentési lehetőségek vizsgálata

A környezetterhelésről és különböző vonatkozásairól egyre több tanulmány születik. A mezőgazdasági termelés, az alapanyagok előállítása és szállítása és az élelmiszeripar, valamint élelmiszerek vendéglátásban történő feldolgozása, illetve a keletkező élelmiszerhulladék kezelése, esetleges megelőzése, közvetlenül vagy közvetve, mind hatással vannak környezetünkre.

A termék előállítása során kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségét szén-dioxid egyenértékben összesítve adhatjuk meg. Ez a termék karbonlábnyoma, amelynek számításához használható a PAS 2070 iránymutatása, és az ISO14067 szabvány, az ISO14000 szabványcsalád. Ezek a karbonlábnyom-számítási módszerek a termékek életciklus-elemzésén (LCA) alapulnak, vagyis a termék előállítása, megtermelése során felhasznált erőforrások, felhasznált nyers- és alapanyagok, energia számbavétele után adják meg a termelési folyamatban keletkezett üvegházhatású gázok mennyiségét. Lehetőség van a megfigyelt folyamatok kiterjesztésére is, amikor figyelembe vesszük, milyen úton jut el a termék a vendéglátóipari egységeken keresztül, vagy máshogy a fogyasztóhoz. Figyelembe vehető a hulladékkezelés is. Azonban igen nagy nehézséget jelent a megfelelő adatok összegyűjtése a folyamatok feltérképezése során, ehhez együttműködő partnerekre van szükség az érintett szektorból. Külön nehézséget jelent, ha nem a pultokra kerülő élelmiszerek karbonlábnyomát, hanem az éttermi fogyasztás során elfogyasztott kész élelmiszerek karbonlábnyomát szeretnénk meghatározni. A folyamat bizonyos szakaszai lehatárolására van szükség az érzékenységvizsgálatok elvégzésére, amelyeken keresztül a kibocsátás csökkentési lehetőségeket, azokhoz tartozó stratégiákat elemezni tudjuk.

A kutatás eredményei a termékéletciklus minden szereplője számára hasznosak lehetnek és a tudatosságot is növelhetik. Kutatási tevékenységünket a szakirodalmi háttérben megalapozott módszerek alapján egy kiválasztott vendéglátóipari egység, és annak „termékéhez” vagy munkafolyamatának alapanyag- és életciklusvizsgálat képezi. Célunk a karbonlábnyom számításának előkészítése, mintatermékek elkészítési folyamatának feltérképezése interjúk és receptúra alapján, miközben a későbbi elemzésekhez szempontrendszert állítunk össze, a karbonlábnyom számítás, és az azt megelőző lépések beazonosításához. Ehhez szekunder kutatást végzünk, majd mélyinterjúk alapján ún. nyersanyag-térképeket készítünk. A korlátok azonosítása is a kutatási tevékenység fontos része, annak kiküszöbölési lehetőségeit is elemezni kívánjuk.

A kutatásban részt vevők: Dr. Szabóné dr. Erdélyi Éva PhD, Lovasné dr. Avató Judit PhD, Jakuschné dr. Kocsis Tímea PhD

Kategória: Kutatási projektek | A közvetlen link.