Egyenlő esélyek a vendéglátásban

A vendéglátás-turizmus területén is számos kihívással, problémával találkozunk, amelyekre tudományos igényességgel, etikai és jogi szempontból szintén reflektálni kell. Ilyen különösen a fogyatékkal élő és a családos emberek kiszolgáltatott, hátrányos helyzete (pl. a munkavállalók és a vendégek körében), amely szükségessé teszi a fokozottabb védelmüket, támogatásukat.

A kutatás ennek megfelelően – a fenntarthatóság jegyében – az esélyegyenlőség, a család és a munka összehangolása, a családbarát munkahely, az etikai és a jogi környezet megfelelősége témáit is körbe kívánja járni, hogy a rászorulók mértékletes segítése, az ember, a család és a környezet megfelelő védelme, az ez iránti szemlélet, gondolkodás- és cselekvésmód tovább erősödjön, fejlődjön.

Etikai és jogi szempontból mit értünk fenntartható vendéglátás-turizmus alatt? Mi a fenntartható vendéglátás-turizmus etikájának tartalma?

A vendéglátás-turizmus területén (is) létező kihívásokra, problémákra (pl. esélyegyenlőtlenség, nem családbarát munkahely, tisztességtelen verseny) – a fenntarthatóságra figyelemmel – etikai és jogi szempontból milyen válaszok adhatók, adandók? Különösen: a fogyatékkal élő emberek és a családok fokozottabb védelme, támogatása (pl. a munkavállalók és a vendégek körében), illetőleg egyéb (pl. „versenytársi”, környezetvédelmi) vonatkozásban a felelősségteljes vendéglátás miben nyilvánul meg; hogyan érhető el a rászorulók kívánatos segítésének, az ember, a család és a környezet mértékletes védelmének megfelelő növelése?

A kutatásban részt vevő: Dr. Hámori Antal PhD

Kategória: Kutatási projektek | A közvetlen link.