Fenntarthatóság vizsgálata a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 című dokumentumban

A kutatás fő témája a fenntarthatóság vizsgálata a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 elnevezésű dokumentumban. A kutatás célja megvizsgálni, hogy a fenntarthatósági szemlélet mennyire hangsúlyosan jelenik meg az elfogadott Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030-ban: a nemzeti stratégia cél- és eszközrendszerében a fenntarthatóság milyen területeken, milyen összefüggésben kerül megnevezésre, hogyan jelenik meg a környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatóság szempontrendszere, kik az érintettek és az érintett szereplőknek milyen feladataik vannak a fenntarthatóság megvalósításában és működtetésében.

A kutatás során első lépésként szakirodalomelemzést végzünk, amely az alábbiak feltárására terjed ki:

  • a fenntarthatóság alkalmazási területeire,
  • a fenntarthatóság három pillérének – környezeti, gazdasági és társadalmi – indikátorainak meghatározása,
  • a fenntarthatóságban érintettek, szereplők körének és feladatának feltérképezése.

A szakirodalomelemzés eredményeként kialakítjuk a végleges elemzési szempontrendszert a fenntarthatóság három fő területe szerint. Ezek a környezeti, gazdasági és társadalmi indikátorok képezik az alapját a Nemzeti Stratégia tartalomelemzésének. A kutatás terveink szerint kiegészül szakértői interjúkkal szakmai szervezetek és politikai döntéshozók körében.

A kutatás következő lépéseként feltárjuk a jelenlegi legjobb hazai és nemzetközi fenntartható turizmusfejlesztési gyakorlatokat (best practice), amelyek alapját képezhetik a BSc-képzésben oktatott, Fenntartható turizmus alapjai bevezető tárgy oktatási anyagának és a mesterképzésen tanított Fenntartható fejlődés és turizmustervezés tárgyakba.

A kutatásban részt vevők: Dr. Szalók Csilla PhD, Dr. Petykó Csilla PhD, Dr. Formádi Katalin PhD, Dr. Jusztin Márta PhD

Kategória: Kutatási projektek | A közvetlen link.