Dr. Formádi Katalin PhD

BA-diplomámat közgazdasági alapszakon (idegenforgalom és szálloda szakon) a Pannon Egyetemen szereztem. Néhány évet program- és utazásszervezőként dolgoztam egy vidéki utazási irodában, majd felvételiztem a Budapesti Közgazdasági Egyetem (a mai Corvinus Egyetem) nappali tagozatára, ahol mesterfokozatot szereztem szociológus-közgazdászként, közvéleménykutatási szakirányon.

A végzés után a Szonda Ipsos Média-, Vélemény- és Piackutató Intézetnél dolgoztam turisztikai kutatásvezetőként és statisztikai elemzőként. Doktori fokozatomat 2011-ben szereztem a Corvinus Egyetemen szociológiatudományi témában, a turisztikai szakmák professzionalizációjának vizsgálatából. A mesterfokozat megszerzése közben elkezdtem gyakornokként bekapcsolódni a Pannon Egyetem Turizmus Tanszékének oktatási és kutatási tevékenységébe. 17,5 évig tanítottam a Pannon Egyetem Turizmus Tanszékén többek között turisztikai alapismereteket, rendezvényszervezési ismereteket, turisztikai termékfejlesztést, látogatómenedzsmentet, valamint kutatásmódszertani és gazdaságszociológiai, munkaszociológia tárgyakat. 2000 óta felnőttoktatásban, szakképzésben, oktatási programok kidolgozásában, menedzsmentjében (pl. Rendezvényszervezés Oktatási Program, KKV-k együttműködése a turizmusban) vettem részt. Emellett hazai és nemzetközi kutatási, fejlesztési és marketing projektek tervezésével és fejlesztésével (pl. Making Tourism Work: an Initiative for the Wellness and Tourism Sector, Leonardo projekt, Ifjúsági turizmusfejlesztési stratégia – 2010, Magyarország Ökoturizmus Stratégiája – 2008 stb.), hazai és nemzetközi pályázatok bírálatával és projektértékelésével foglalkoztam. 2012 óta a Tempus Közalapítványnál lifelong learning projektek regisztrált szakértője vagyok. A Budapesti Gazdasági Egyetem Turizmus Intézeti Tanszékén 2015. február óta dolgozom.

Publikációk


Katalin Formádi PhD

I graduated as an Economist (BA) in the course of Tourism and Hotel at Pannon University. I worked as a program and travel organizer in a tourism agency for a few years, then I attended Budapest University of Economics (currently Corvinus University of Budapest) and graduated as Sociologist-Economist (MA) in the course of Creating and Evaluating of Polls. Later I worked as a statistical analyst and research leader at Szonda Ipsos Média. I received my PhD degree at Corvinus University of Budapest in the field of sociology in 2011, the theme of my dissertation was an analysis of professionalization in touristic professions. As a graduate, I became an internship in the teaching and research activities of the Department of Tourism at Pannon University. For 17.5 years, I had been teaching at the Pannon University (Department of Tourism) basic knowledge of tourism, event management, tourism product development, development, visitor management, research methodological and socio-sociological, work sociology subjects. Since 2000, I have been involved in adult education, vocational training, development and management of educational programs (e.g. Event Management Education Program, SME cooperation in tourism). In addition, I was dealing with the design, improvement, criticism and evaluation of domestic and international research, development and marketing projects (e.g. Sector for Tourism Work, An Initiative for the Wellness and Tourism Sector, Leonardo Project, Youth Tourism Development Strategy – 2010, Hungary’s Ecotourism Strategy – 2008 etc.). Since 2012, I am a registered expert of Lifelong Learning Projects at Tempus Public Foundation. I have been working at the Department of Tourism at the Budapest Business School since February 2015.

Publications

Kategória: Rólunk | A közvetlen link.