Lovasné dr. Avató Judit PhD

A közgazdásztanári végzettségem adta képesítési területek közül inkább a statisztika és az informatika állnak közel hozzám, mint a számvitel. Oktatói tevékenységem során hasznosnak tartottam elvégezni az ELTE TTK informatikatanár kiegészítő szakot.

Tudományos fokozatot a Miskolci Egyetem Vállalkozáselmélet- és Gyakorlat Doktori Iskolájában szereztem, a demográfiai folyamatok gazdasági vonatkozásai témában. Folyamatosan részt veszek a szakterületeimhez kapcsolódó továbbképzéseken. A felsőfokú oktatásban a szaktárgyak tartalmi, módszertani fejlesztését vizsgálom, azt, hogy hogyan lehet eredményesebben, hallgatókat jobban motiválva oktatni a statisztika tantárgyakat. A BGE KVIK karán találkoztam a fenntartható vendéglátás témájával. Ez a területet számomra újdonság, de mind tudományosan, mind módszertanilag felkeltette érdeklődésem. Vallom, hogy az ember munkája során legyen elkötelezett, igényes, és szakmájában legyen nyitott új témákra. Erre nagyon jó lehetőséget kínál a Kari Kiválósági Központ munkájában való részvétel. A fenntartható vendéglátás gazdasági vonatkozásaival szeretnék elsősorban foglalkozni.

Publikációk


Judit Lovasné Avató PhD

Out of my qualifications as an economics teacher I have always preferred statistics and informatics over accounting. In the course of my teaching I discovered that it would be beneficial to attend the complimentary informatics teacher major at the Faculty of Science at Eötvös Lóránd University. I did my masters degree at University of Miskolc’s Enterprise Theory and Practice Doctoral School, my research concerned the economic aspects of demographic trends. I take part in further trainings concerning my speciality on a regular basis (statistics, informatics, accounting). I have been researching the development of the special subjects’ methodology and content for a time now. Together with my colleague, we looked for ways how to teach statistics more effectively, in a way which motivates the students more to study. I encountered the idea of sustainable catering at the Faculty of Commerce, Hospitality and Tourism at Budapest Business School – University of Applied Sciences. This area is a novelty for me, but I have found more possibilities in it than I did in the previous one both scientifically and methodically. It is my conviction that a person should be of high standard and devoted in her work, and to be open to new areas in her profession. Participating in the work of the departments’ Research Centre for Sustainability in Hospitality provides an excellent opportunity for this. I would like to devote myself primarily to the aspects of sustainable catering.

Publications

Kategória: Rólunk | A közvetlen link.