Dr. habil. Lugasi Andrea PhD

1985-ben végeztem az akkori Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, kémia-áruismeret közgazdásztanár szakon. Ezt követően az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet Élelmiszerkémiai-Analitikai Főosztályán helyezkedtem el, ahol kezdetben élelmiszeranalitikai laboratóriumi vizsgálatokat végeztem, majd bekapcsolódtam a lipidperoxidációs folyamatokkal és antioxidánsokkal kapcsolatos kutatási munkába.

 

Számos hazai és nemzetközi kutatási pályázatot nyertem el, illetve vettem bennük részt kutatóként. Tudományos publikációim száma 289, Hirsch-index 27, független hivatkozások száma 2136, kumulált impakt-faktor 78,504. 1991-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen egyetemi doktori fokozatot, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán 2001-ben PhD-fokozatot szereztem, 2007-ben a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karán habilitáltam. 2007-től 2013 januárjáig az OÉTI főigazgató-helyettese voltam. 2013. február 1-től a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon a Vendéglátás Tanszéken a tanszékvezetői posztot töltöm be, 2017. szeptember 1-től pedig dékánként irányítom a kar tevékenységét. Oktatási tevékenységem a táplálkozástanra, az élelmiszerismeretre és az élelmiszerbiztonságra terjed ki. Kutatásaim fókusza a konyhatechnológiai eljárások hatásának vizsgálata az élelmiszerek táplálkozási értékeire, valamint az egészséges táplálkozás és a fenntartható élelmiszertermelés összefüggései.

Publikációk


Andrea Lugasi PhD

I was graduated as an economist-teacher in 1985. Since that year until 2013 I worked for the National Institute for Food and Nutrition Sciences, Department of Food Chemistry, initially as a researcher, later as the deputy head of the department and from 2007 until 2013 as a deputy director of the institute. My research area is the free radical reactions in food and human body, the antioxidant elements in food, food supplements, and dietary intakes of different nutrients. During my 28 years at the institute I was involved in three national dietary intake surveys and successfully received several scientific applications on my research area, thus I conducted more than 10 scientific research programs in the field of human nutrition. I received my doctor univ. level at Budapest University of Economics in 1991, the PhD level at Semmelweis University, Faculty of Medicine, Budapest (2001) and graduated for private university teaching professor in 2007 at Szent István University, Faculty of Horticulture, Gödöllő. I have 289 written publications including articles, reviews, book chapters and proceedings, my cumulated impact factor is 78,504, my Hirsch index is 27, I received 2136 independent citations. I have been worked at Budapest Business School Faculty of Commerce, Hospitality and Tourism, Department of Hospitality since 2013. Now I am the head of Department of Hospitality and the dean of the Faculty. My teaching activity has been focusing on food, nutrition and their correlation to sustainability.

Publications

Kategória: Rólunk | A közvetlen link.