Dr. Petykó Csilla PhD

Első diplomámat a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karának közlekedési rendszerszervező szakán szereztem 1983-ban, kiváló minősítéssel mint okleveles közlekedésmérnök. 1983 őszén AIESTE ösztöndíjjal Helsinkiben töltöttem két hónapot, amely után 1983-1984-ben a BME tanulmányi osztályán helyezkedtem el.

1984 és 1998 között a BKV-nál, kezdetben a Hálózatfejlesztési Főosztályon, majd a Villamos Igazgatóságon dolgoztam, ahol a legfőbb feladatom a tervezett Budapest-Bécs világkiállítás tömegközlekedési kapcsolatainak, és a tömegközlekedés lebonyolításának megtervezése volt. Később a Forgalmi és Műszaki Főigazgatóságon a főváros tömegközlekedési hálózatának vizsgálatával, valamint a hatékonyságot növelő változtatási javaslatok kidolgozásával foglalkoztam. 1991 és 1993 között levelező képzésben végeztem a BME Közlekedésmérnöki Karának városi közlekedési szakmérnöki szakán. 1997-1999 között a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolán idegenforgalmi és szálloda szakközgazdász oklevelet szereztem. Közben 1998-tól már a KVIF Idegenforgalmi Intézetében (jelenleg BGF KVIK Turizmus Intézeti Tanszék) lettem főállású tanár. Fő tantárgyaim a bevezetés a turizmusba és az idegenforgalmi földrajz (Magyarország és nemzetközi), de tanítok idegenforgalmi alapismereteket, szabadidőmenedzsmentet és közlekedés és turizmust is a főiskola különböző képzésein. 2005-ben felvételt nyertem a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának Földtudományok Doktori Iskolájába, ahol 2009-ben szereztem meg az abszolutóriumot majd a PhD-fokozatot. A doktori disszertációm témája a közlekedés és a turizmus kapcsolatrendszerének és egyes speciális részterületeinek vizsgálata volt.

Publikációk


Csilla Petykó PhD

I received my first degree as a Transportation engineer at Budapest University of Technology, at Faculty of Transport Engineering in 1983. In the autumn of 1983, I spent two months in Helsinki, with AIESTE scholarship, after that I started to work at Student’s Office at Budapest University of Technology. Between 1984-1998 I had been working for BKV, Budapest Transportation Ltd. first at Department of Network Development, then at Electricity Board where my main task was designing the organization of public transport connections and public transport of the planned Budapest-Wien World’s Fair. Later, at the Directory of Traffic and Technology my tasks were the examination of network in public transport of the capital city and the development of proposals regarding changes. Between 1991 and 1993, I graduated as an Urban Transport Engineer in a correspondent course at Budapest University of Technology. Between 1997 and 1999, I attended at the College of Commerce, Hospitality and Tourism and graduated as an Economist in the course of Tourism and Hotel. In the meantime, I became a teacher in full working time from 1998, at the Department of Tourism in the same institute. My main subjects are: Introduction into Tourism, and Tourism Geography (Hungarian and international), but I teach Basics of Tourism, Leisure Management, Transport and Tourism, at different courses of the college. In 2005, I started the Doctoral School of Earth Sciences, at the Faculty of Science at the University of Pécs, where I received my PhD degree in 2009. The topic of my doctoral dissertation was the examination of the relationship between transport and tourism and some special sub-areas of that.

Publications

Kategória: Rólunk | A közvetlen link.