Rólunk kategória bejegyzései

Debreceni János

Debreceni János vagyok, a BGE KVIK Vendéglátás Tanszék tanársegédje, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskolájának hallgatója. Kutatási területem doktori képzésen fogyasztói magatartás, a BGE-n pedig a vendéglátó vállalkozások fenntartható működése.

Kategória: Rólunk | Debreceni János bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Dr. Fekete-Frojimovics Zsófia PhD

Fekete-Frojimovics Zsófia vagyok, 2012 szeptemberétől a BGE KVIK Vendéglátás Tanszékén oktatok főiskolai docensként, ellátom az oktatási és oktatástámogatási koordinátori, valamint FOSZK vendéglátó szakfelelősi feladatokat. 2018 óta kari minőségügyi felelősként dolgozom. 

Kategória: Rólunk | Dr. Fekete-Frojimovics Zsófia PhD bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Dr. Fenyvesi Éva PhD

Fenyvesi Éva közgazdász vagyok, a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar tudományos dékánhelyettese, a Közgazdasági és Üzleti Tudományok Tanszék vezetője, főiskolai tanár.

Kategória: Rólunk | Dr. Fenyvesi Éva PhD bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Dr. Formádi Katalin PhD

BA-diplomámat közgazdasági alapszakon (idegenforgalom és szálloda szakon) a Pannon Egyetemen szereztem. Néhány évet program- és utazásszervezőként dolgoztam egy vidéki utazási irodában, majd felvételiztem a Budapesti Közgazdasági Egyetem (a mai Corvinus Egyetem) nappali tagozatára, ahol mesterfokozatot szereztem szociológus-közgazdászként, közvéleménykutatási szakirányon.

Kategória: Rólunk | Dr. Formádi Katalin PhD bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Jakuschné dr. Kocsis Tímea PhD

Doktori disszertációm témája éghajlat-statisztikai feldolgozás volt, mellyel 2008-ban az agrártudomány tudományágban, környezettudomány tudományterületen szereztem PhD-fokozatot. 2011-ben környezetvédelmi igazgatási menedzser szakdiplomát és környezetközpontú irányításirendszer-vezető auditori képesítést szereztem.

Kategória: Rólunk | Jakuschné dr. Kocsis Tímea PhD bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Dr. Jusztin Márta PhD

A Turizmus Tanszék tanára vagyok. 1979-ben végeztem az ELTE Bölcsészettudományi Kar történelem–német nyelv és irodalom szakán. 1981-ben ókortörténetből summa cum laude eredménnyel doktoráltam az ELTE-n.

Kategória: Rólunk | Dr. Jusztin Márta PhD bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Karakasné dr. Morvay Klára PhD

A BGE-KVIK docense vagyok, a Vendéglátás Tanszéken dolgozom és főleg szállodamenedzsmentet tanítok. Az élelmiszerpazarlás csökkentését nagyon fontos témának tartom, és remélem, hogy a kutatásaim segíthetnek a szállodák számára ennek megoldásában.

Kategória: Rólunk | Karakasné dr. Morvay Klára PhD bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Lovasné dr. Avató Judit PhD

A közgazdásztanári végzettségem adta képesítési területek közül inkább a statisztika és az informatika állnak közel hozzám, mint a számvitel. Oktatói tevékenységem során hasznosnak tartottam elvégezni az ELTE TTK informatikatanár kiegészítő szakot.

Kategória: Rólunk | Lovasné dr. Avató Judit PhD bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Dr. habil. Lugasi Andrea PhD

1985-ben végeztem az akkori Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, kémia-áruismeret közgazdásztanár szakon. Ezt követően az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet Élelmiszerkémiai-Analitikai Főosztályán helyezkedtem el, ahol kezdetben élelmiszeranalitikai laboratóriumi vizsgálatokat végeztem, majd bekapcsolódtam a lipidperoxidációs folyamatokkal és antioxidánsokkal kapcsolatos kutatási munkába.  

Kategória: Rólunk | Dr. habil. Lugasi Andrea PhD bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Papp Andrea Ibolya

Célom, hogy átfogó szemléletre tegyek szert a táplálkozás terén, amivel a vendéglátást is segíthetek fenntarthatóbbá formálni. Az egészséges táplálkozásnak egyben környezetbarátnak is kell lennie. Ha tudatosan választunk, azzal befolyásolhatjuk a kínálatot.

Kategória: Rólunk | Papp Andrea Ibolya bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Dr. Petykó Csilla PhD

Első diplomámat a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karának közlekedési rendszerszervező szakán szereztem 1983-ban, kiváló minősítéssel mint okleveles közlekedésmérnök. 1983 őszén AIESTE ösztöndíjjal Helsinkiben töltöttem két hónapot, amely után 1983-1984-ben a BME tanulmányi osztályán helyezkedtem el.

Kategória: Rólunk | Dr. Petykó Csilla PhD bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Dr. Szabóné dr. Erdélyi Éva PhD

Okleveles matematikus, statisztikus vagyok, akit mindig az alkalmazott kutatások érdekeltek. Növénytermesztés és kertészeti tudományok területén szereztem PhD-fokozatot. 2010-ben a Budapesti Corvinus Egyetem Év oktatója voltam, és ugyanitt elnyertem a Kutatói kiválósági ösztöndíjat.

Kategória: Rólunk | Dr. Szabóné dr. Erdélyi Éva PhD bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Dr. Szalók Csilla PhD

A Turizmus és Vendéglátás Intézet vezetője vagyok. A Marx Károly Közgazdaságtudomány Egyetem befejezése után szakmai pályafutásomat a Budapest Touristnál közgazdászként kezdtem. 

Kategória: Rólunk | Dr. Szalók Csilla PhD bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Dr. Vágány Judit Bernadett PhD

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán végeztem. Egyetemi tanulmányaimat követően a SZIE Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolájában folytattam PhD-tanulmányokat. 

Kategória: Rólunk | Dr. Vágány Judit Bernadett PhD bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva