Fókuszban a fenntartható vendéglátás

A fenntarthatóság és a hozzá kapcsolódó kérdések megválaszolása századunk talán legnagyobb kihívása, hiszen ennek társadalmi és gazdasági hatásai csaknem valamennyi szektor működésére hatással vannak. Ráadásul a környezeti problémák a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdéseknek csak egy szeletét képezik. Bár a kihívások globálisak, mégis leginkább lokális szinten tudunk változtatásokat eszközölni a fenntarthatósági célok elérése érdekében. A környezeti problémákért vállalt felelősségben pedig minden szektor, így a turizmus, a vendéglátás és a kereskedelem is érintett.

 • De miképp tudja hazánk legjelentősebb turizmus-vendéglátás képzést nyújtó intézménye támogatni a szektorális együttműködést?
 • Milyen alkalmazott kutatási tevékenységekkel tudja segíteni a tudásmegosztást?
 • Hogyan tud ezekre a tendenciákra képzési rendszerével reagálni vagy alakítani ezeket a folyamatokat?
 • Mi egyetemünk szerepe és feladata saját hallgatói felé?

Elkötelezettségben a fenntarthatóság iránt

A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) elkötelezett a fenntartható fejlődés eszméi iránt, így minden területen, de különösen oktatási-kutatási tevékenységében törekszik a szemléletformálásra. Ennek szellemében a BGE a Fenntartható Vendéglátás Kiválósági Központ létrehozásával intézményesen kívánja támogatni a tudásmegosztást.

Fenntartható Vendéglátás Kiválósági Központ

A Fenntartható Vendéglátás Kiválósági Központ fő célkitűzése, hogy a fenntartható fejlődés igen széles tárgykörén belül oktatói és kutatói kiemelten a vendéglátás és kapcsolódóan a turizmus egyes részterületeinek magas szintű kutatásával bővítsék a szakterület tudományos ismeretanyagát, tudásmegosztó platformként támogassák a szektorális együttműködést, erősítsék a téma iránti hallgatói érzékenységet és segítsék a tágabb értelemben vett társadalom szemléletformálását.

Kutatási projektek

 • Fenntarthatóság és táplálkozás – Fenntartható-e az egészséges táplálkozás? Egészséges-e a fenntartható táplálkozás? Fenntartható-e a környezeti szempontból alacsony környezetterhelésű étrend, amelynek tápértéke nem megfelelő? 

 • Fenntarthatóság szemlélete a hazai vendéglátóiparban – vezetői szempontok elemzése, energiafelhasználás, alapanyag-ellátás, károsanyag-kibocsátás, hulladékgazdálkodás – hulladék-kibocsátás, felelős étterem = felelős alkalmazottak

 • Az élelmiszerpazarlás nagyságrendjének vizsgálata a szállodák működésében – az áruforgalmi folyamat során keletkező ételhulladék megfigyelése és mérése, ennek mennyiségét és összetételét befolyásoló tényezők vizsgálata, a pazarlást csökkentő legjobb gyakorlatok összegyűjtése.

 • Környezetterhelés számszerűsítése – életciklus-elemzésen alapuló széndioxidlábnyom-számítást végzünk, a módszertan fejlesztése mellett. Esettanulmányok készülnek mintatermékekre, elsősorban az élelmiszeripar és vendéglátás területén. Érzékenységvizsgálataink (pl. a szállításra vonatkozóan) a csökkentési lehetőségek feltárásárát célozzák.

 • Borravaló és feketemunka a vendéglátásban – a vendéglátóhelyek üzemeltetési költségeit vagy éppen bevételeit számos törvényes és törvénytelen eszközzel lehet csökkenteni, illetve növelni. A kutatás ezeket az eszközöket kívánja beazonosítani, illetve szekunder és empirikus kutatás segítségével megközelítően feltárni ezek nagyságrendjét.

 • Egyenlő esélyek a vendéglátásban – a vendéglátás-turizmus különböző relációit felölelve az érintett személyek (foglalkoztatottak, vendégek), különösen a fogyatékkal élő és a családos emberek fokozottabb védelme, támogatása, esélyegyenlősége, a szabályozási és a fizikai környezet etikai és jogi szempontú megfelelőségének vizsgálata. 

 • Fenntarthatósági szemlélet vizsgálata a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030-ban – a nemzeti stratégia cél- és eszközrendszerének, a környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatóság szempontrendszerének és az érintett szereplők feladatának vizsgálata. Nemzetközi jó gyakorlatok feltárása, továbbá hazai stratégia nemzetközi összehasonlítása.